Vad är Generisk Cialis?

Tadalafil (20 mg) är en generisk version av Cialis, den används för att bota svårigheter med sexuell störning hos manliga patienter. Den förhindrar inte STDs.

Vad används Tadalafil till?

Huvudindikationen med detta orala läkemedel är att bota impotens hos män. Läkemedlet faller i en kategori av läkemedel som kallas “fosfodiesteras typ 5 hämmare”. Det utmärkande farmakologiska attributet är dess längre halveringstid (1050 min.) Jämfört med andra alternativ (240 till 300 minuter).

Detta läkemedel används också för prostata körtel utvidgnings behandling.

Hur fungerar tadalafil?

Farmakologin hos detta läkemedel är relativt enkel.

Produktion av kvävemonoxid i kroppen är inbyggd i den fysiologiska processen som följer med penile tumescence. Det triggar enzymet guanylylcyklas, vilket leder till en ökning av nivåerna Guanosin 3′, vilket orsakar att icke-tvärstrimmig får muskler i corpora cavernosa att slappna av. Allt detta leder till ett förstärkt blodflöde och penile tumescence.

Tadalafil är en effektiv och selektiv medicin som kan ge hjälp när det gäller Guanosin 3 ‘interaktion i corpora cavernosa. Detta innebär att vanliga sexuella stimulanser med denna medicin resulterar i högre nivåer av guanosin 3’ i corpora cavernosa, vilket orsakar hårdare och starkare erektioner.

Dosering

Använd vid behov för impotens:

Föreslagen dos för användning hos de flesta patienter är tio milligram.

I enlighet från fall till fall av användbarhet och tillåtlighet, kan dosen varnas till fem eller tjugo milligram.

Använd en gång om dagen för impotens:

Föreslagen dos är två och en halv milligram, tagen vid vanlig tid, oavsett sexuell aktivitetstid.

I enlighet från fall till fall användbarhet och tillåtlighet, kan dosen ändras till fem milligram.

Once a day for prostate gland enlargement:

För daglig användning är den föreslagna dosen fem milligram tagen på den schemalagda tiden.

Om prostata körtel utvidgning behandlas med detta läkemedel i samband med Proscar, är den rekommenderade dosen fem milligram per dag.

En gång om dagen för impotens och prostata körtelförstoring:

Föreslagen dos är fem milligram, tagen på den schemalagda tiden, oavsett sexuell aktivitetstidid.

Biverkningar

Migrän, magont, ländrygg och annan ryggvärk, myalgi, nässäppa, rodnad eller svimmelhet kan upplevas som biverkningar. Ge det om någon av ovannämnda reaktioner kvarstår eller blir värre, berätta för din MD så snabbt som möjligt.

För att minska risken att stöta på lumthet och svaghet, gå upp gradvis när du sitter eller lägger dig ner.

Sexuell aktivitet kan skada hjärtat, speciellt om du har en historia med CVE. Om det verkligen är fallet och du råkar lida av någon av dessa oönskade reaktioner under hela ditt samlag, sluta omedelbart och sök medicinsk hjälp: svimhet, fallande medvetslös, kvisthet.

Ibland kan plötsliga synminskningar uppstå, inklusive total synförlust i ögat/ögonen. Om problemet uppstår, sluta med läkemedlet och sök läkarvård. Du har en något större chans att detta händer om du har CVD, diabetes, hyperkolesterolemi, ögonproblem och hypertoni.

Ibland kan en plötslig minskning av hörsel/dövhet hända – ibland tillsammans med tinnitus och svimmelhet.

Biverkande överkänsliga reaktioner på detta läkemedel är ovanliga. Trots det behöver du hjälp om du märker något ovanligt, nämligen: utslag, klåda, svaghet, brösttäthet.

Kontraindikation

Sannolika farmakokinetiska interaktioner inkluderar:

  • Nitrat – Administration rekommenderas inte för personer som använder någon form av organiskt nitrat.
  • α-adrenoreceptorantagonister – Människor är nödvändiga att utöva extrem försiktighet när detta läkemedel administreras tillsammans med α-adrenoreceptorantagonister.
  • ACE hämmare – På grund av att denna medicin är en vasodilator.

Cialis och Alkohol

Möjliga problem beror på det faktum att detta läkemedel och sprit är båda vasodilatatorer. När dessa typer av ämnen tas tillsammans kan det leda till en kraftig BP droppe på grund av ökad potens. Tillsammans med detta läkemedel kan avsevärd spritförbrukning (till exempel> 5 enheter) höja risken för postural hypotension.